Make your own free website on Tripod.com
 

Borang Item Subjektif

Matapelajaran :

Kod Kertas

 

Spesifikasi Pembinaan Item

Konstruk

 

 

Aras Kesukaran

Rendah / Sederhana / Tinggi

 

Jenis Item

Objektif / Subjektif

 

Klasifikasi

Recall / Thinking / Skills

 

Gred Semakan Penilaian Item

 

 

Pembina

 

Ahli Panel

Akur

Kurikulum

 

 

Spesifikasi

 

 

Peluang

 

 

Tepat /

 Jelas

Konstruk

 

 

Tajuk

 

 

Jelas

 

 

Sesuai

Aras Kesukaran

 

 

Penting

 

 

Adil

 

 

Komen / Rumusan

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contoh Borang Spesifikasi Pembinaan Item Subjektif

Sumber : Lembaga Peperiksaan Malaysia (2004) Konsep Asas Pentaksiran Dalam Pendidikan, Bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab,

Sektor Pembinaan dan Pengeluaran  Ujian,  Lembaga Peperiksaan Malaysia 2004

 

 

 
Borang Item Subjektif