Make your own free website on Tripod.com
 

Results for survey: Bina Insan Guru KPLI J-Qaf dan KPLI BI Ambilan Jan 2011

Survey Invitations

Invitations Sent:

0

Invitations Accepted:

0

Untracked Responses:

55

Total Completed Surveys Received:

51

Total Incomplete Surveys Received:

4

Total Responses Received:

55

 

http://kwiksurveys.com/user_files/fck/16472/BPG(1).jpg

Instrumen Penilaian Pelaksanaan
Program Bina Insan Guru


[ Modul Pelaksanaan Program Bina Insan Guru IPG Malaysia Rujukan KP (BPG) 9566/66 (1) ]


Disediakan oleh :

Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

Anda hendaklah berhati-hati dan tenang menjawab penilaian ini dan hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja. Penilaian ini telah ditelah programkan dimana kesilapan menjawab dan mengisi jawapan akan menjejaskan hasilan dapatan.

Dibina semula dan dimuatnaikkan pada Dis 8, 2010 oleh Pengendali@2006 ]

Question 1Maklumat Umum

Program Anda (Contoh: PISMP )

Tahun Ambilan

Nama Pensyarah Mentor

Jantina

Kaum

KPLI j-QAF

JAN 2011

ABU HISHAM BIN YUSOF

PEREMPUAN

MELAYU

KPLI SR j-QAF

JAN 2011

EN MOHD AZMAN BIN MOHAMED YUSUF

PEREMPUAN

MELAYU

KPLI(SR)

Januari 2011

Dr. Norasiah

Perempuan

Melayu

KPLI j-QAF

JANUARI 2011

MOHD AZMAN BIN M.YUSUF

PEREMPUAN

MELAYU

KPLI j-QAF

Januari 2011

Mohd Azman bin Mohamed Yusuf

Lelaki

Melayu

KPLI-SR

JANUARI 2011

DR NORASIAH ISMAIL

PEREMPUAN

CINA

KPLI-SR

JANUARI 2011

DR NORASIAH ISMAIL

PEREMPUAN

CINA

KPLI j-QAF

JAN 2011

ABU HISHAM BIN YUSOF

PEREMPUAN

MELAYU

KPLI j-QAF

JANUARI 2011

ABU HISHAM BIN YUSOF

LELAKI

MELAYU

KPLI j-QAF

2011

MOHD AZMAN BIN MOHD YUSOF

LELAKI

MELAYU

KPLI j-QAF

JANUARI 2011

EN. MOHD AZMAN B. MOHAMED YUSUF

PEREMPUAN

MELAYU

j-QAF

2011

MOHD AZMAN BIN MOHD YUSOF

LELAKI

MELAYU

KPLI J-QAF

JANUARI 2011

USTAZ MOHD AZMAN BIN MD YUSUF

PEREMPUAN

MELAYU

KPLI-SR

Januari 2011

Mohamad Nazri Mohamad Yusoff

Perempuan

Melayu

KPLI j-QAF

JANUARI 2011

En. Mohd Azman bin Mohamed Yusuf

LELAKI

MELAYU

 

Top of Form

Question 2* Perancangan

 

Tidak berkesan

Kurang berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Tidak Dijalankan

Responses

Total

Perlantikan Jawatankuasa

0%

2%

32%

66%

0%

53

25%

Kertas kerja pelaksanaan

0%

4%

28%

68%

0%

53

25%

Taklimat kepada peserta / jurulatih

0%

0%

36%

64%

0%

53

25%

Logistik dan tapak / lokasi perkhemahan / lawatan

0%

2%

25%

74%

0%

53

25%

 

Top of Form

Question 3* Pelaksanaan [Taklimat Umum Pelaksanaan Program]

 

Tidak Berkesan

Kurang Berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Tidak Di Jalankan

Responses

Total

Pergerakan Jadual Aktiviti

0%

2%

42%

57%

0%

53

33%

Disiplin Peserta

0%

6%

51%

43%

0%

53

33%

Peraturan Perkhemahan

0%

4%

36%

60%

0%

53

33%

 

 

Top of Form

Bottom of Form

Question 4* Pelaksanaan [Pelaksanaan Aktiviti Mengikut Jadual/Masa Yang Di Tetapkan]

 

Tidak Berkesan

Kurang Berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Tidak Di Jalankan

Responses

Total

Malaysia Cergas (Senaman Pagi/Riadah)

0%

2%

40%

58%

0%

53

10%

Mendirikan Khemah

0%

2%

13%

85%

0%

53

10%

Keselamatan Di Air (Water Confident)

0%

0%

15%

85%

0%

53

10%

Kembara / Kembara Sosial

0%

2%

19%

79%

0%

53

10%

Latihan Dalam Kumpulan

0%

2%

34%

64%

0%

53

10%

Tazkirah / Moral

0%

0%

25%

75%

0%

53

10%

Persembahan Kumpulan

0%

2%

38%

60%

0%

53

10%

Ceramah/Bengkel

0%

2%

38%

45%

15%

53

10%

Refleksi Aktiviti

0%

2%

32%

66%

0%

53

10%

Refleksi Keseluruhan

0%

2%

23%

75%

0%

53

10%

 

Top of Form

Bottom of Form

Question 5* Pelaksanaan [Ketrampilan Fasilitator/Jurulatih]

 

Tidak Berkesan

Kurang Berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Responses

Total

Bersikap Profesional dalam Pelaksanaan Tugas (Pengunaan bahasa, tingkahlaku dan sahsiah)

0%

0%

42%

58%

53

20%

Penerangan, tunjuk cara dan arahan jelas

0%

0%

40%

60%

53

20%

Pengurusan Masa Pelaksanaan Aktiviti

0%

6%

43%

51%

53

20%

Aktiviti dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan

0%

0%

43%

57%

53

20%

Mempunyai kemahiran dalam mengendalikan aktiviti

0%

0%

32%

68%

53

20%

Top of Form

Bottom of Form

Question 6* Pelaksanaan [Penglibatan Mentor] Ketika Program BIG Di Jalankan. Mentor hendaklah sentiasa bersama peserta sepanjang program BIG. Jika Mentor anda tidak hadir sepanjang program dijalankan sila isi kotak komen dengan menyatakan mentor tidak hadir.  Sila isi nama Mentor anda di kotak komen yang disediakan bersama komen anda.

 

Tidak Berkesan

Kurang Berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Responses

Total

Sentiasa bersama peserta dalam setiap aktiviti

12%

8%

44%

37%

52

33%

Menunjukkan sikap ambil berat terhadap kumpulan

12%

4%

46%

38%

52

33%

Dapat mengendalikan penilaian dengan baik

12%

6%

50%

33%

52

33%

 

ID

View Survey

6909051

MENTOR TIDAK HADIR - DR. NORASIAH ISMAIL

View

6909049

MENTOR TIDAK HADIR

View

6921704

MENTOR TIDAK HADIR - DR. NORASIAH BINTI ISMAIL

View

6921862

MENTOR TIDAK HADIR - DR. NORASIAH BINTI ISMAIL

View

6939786

MENTOR TIDAK HADIR - DR. NORASIAH BINTI ISMAIL

View

7000815

Dr Norasiah Ismail (tidak hadir)

View

7001899

DR NORASIAH ISMAIL

View

7008662

Mentor tidak hadir. Dr. Norasiah

View

 

Top of Form

Bottom of Form

Question 7* Keberkesanan Aktiviti (Sila jawab dengan jujur dan ikhlas berdasarkan perasaan dan persepsi anda)

 

Tidak Berkesan

Kurang Berkesan

Berkesan

Sangat Berkesan

Responses

Total

Kesediaan untuk belajar dan mengunakan ilmu dalam perlaksanaan aktiviti

0%

0%

41%

59%

51

11%

Membantu memantapkan ciri-ciri akhlak keguruan

0%

0%

37%

63%

51

11%

Meningkatkan kesediaan untuk memberikan perkhidmatan kepada komuniti

0%

0%

37%

63%

51

11%

Meningkatkan kesedaran terhadap akauntibiliti profesionalisme seorang guru

0%

0%

29%

71%

51

11%

Membina ketahanan diri (fizikal, mental, emosi dan spiritual)

0%

0%

20%

80%

51

11%

Berupaya mengurus diri dan kumpulan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

0%

0%

29%

71%

51

11%

Berupaya berfikir secara kritis, kreatif, inovatif dan reflektif

0%

2%

39%

59%

51

11%

Mengamalkan tingkahlaku terpuji, disiplin kendiri dan hubungan sosial

0%

0%

37%

63%

51

11%

Berupaya berfikir secara reflektif kearah perkembangan diri

0%

0%

37%

63%

51

11%

 

 

Bottom of Form


Dibina semula dan dimuatnaikkan pada Dis 8, 2010 dan dikemaskini pada Ogos 3, 2011 oleh Pengendali@2006 ]