Pengantar Pendidikan LAM-PT09-01
Make your own free website on Tripod.com
 

 

LAM-PT09-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

SEKOLAH RENDAH AMBILAN JULAI 2009

SEMESTER : 3 TAHUN 2010

NAMA PENSYARAH 

 

JABATAN/UNIT         

ILMU PENDIDIKAN

MATAPELAJARAN

PENGANTAR PENDIDIKAN

KOD KURSUS           

 

JAM KREDIT

3

KUMPULAN DI AJAR

PPISMP AMBILAN JULAI 2009

 

Minggu/

Tarikh

Tajuk

Kandungan /Kemahiran

Jam

 Interaksi (Seminggu)

Catatan

Minggu 1

28-06-10

hingga

02-07-10

PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN DAN KEGURUAN

 

1. Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan

 

1.1  Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan Barat

 

 

 

 

-     Merumus konsep pendidikan

 

 

 

 

 1

 

Minggu 2

05-07-10

hingga

 09-07-10

1. Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan

 

1.2 Matlamat dan Objektif Pendidikan

- Menganalisis matlamat dan objektif pendidikan dalam Pembangunan Insan dan Negara

 

 

1

 

Minggu 3

12-07-10

 hingga

16-07-10

2.Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru

 

2.1   Konsep FPK dan  (FPG)

 

- Menjelaskan rasional dan unsur-unsur utama dalam FPK dan FPG

 

 

1

 

Minggu 4

19-07-10

hingga

23-07-10

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru

 

2.2. Implikasi FPK dan FPG kepada Pendidikan Negara

- Menganalisis unsur-unsur utama dan implikasi FPK dan FPG dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan ketrampilan dan jati murid dan guru

1

 

Minggu 5

26-07-10

hingga

30-07-10

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru - sambungan

 

2.2. Implikasi FPK dan FPG kepada Pendidikan Negara

 

 

- Menganalisis unsur-unsur utama dan implikasi FPK dan FPG dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan ketrampilan dan jati murid dan guru

1

 

Minggu 6

02-08-10

hingga

06-08-10

3. Guru Sebagai Satu Profesion

 

3.1 Konsep Profesion

3.2 Kod Etika Perguruan Malaysia

- Menjelaskan konsep keguruan sebagai satu profesion

- Menjelaskan konsep dan kepentingan kod etika profesion

1

 

Minggu 7

09-08-10

hingga

13-08-10

3. Guru Sebagai Satu Profesion

 

3.3. Ciri-Ciri dan Kualiti Guru yang Profesional

- Menganalisis unsur-unsur kod etika perguruan Malaysia dan impilkasinya kepada akauntibiliti guru

- Mengkaji dan membincangkan cirri-ciri dan kualiti seorang guru yang profesional

1

 

Minggu 8

16-08-10

Hingga

20-08-10

4. Pendemokrasian Pendidikan

 

4.1. Konsep pendemokrasian pendidikan

       - Rasional dan Kepentingan

4.2 Kesaksamaan Pendidikan kepada :

      - murid dan keluarga kurang beruntung

      - murid istimewa

      - jantina

      - kelas bercantum

      - sekolah pendalaman dan kurang murid

- Menjelaskan konsep, rasional dan kepentingan pendemokrasian pendidikan

- Membuat analisis dan menilai secara kritis kepentingan pelbagai rancangan dan program kesaksamaan pendidikan kepada golongan murid dan keluarga kurang beruntung, jantina, kelas bercantum, sekolah pendalaman dan kurang murid

1

 

Minggu 9

23-08-10

hingga

27-08-10

4. Pendemokrasian Pendidikan

 

4.3 Pendidikan Wajib Untuk Semua (Akta Pendidikan 1996)

- Menjelaskan implikasi pelaksanaan pendidikan wajib melalui Akta Pendidikan 1996

1

 

Minggu 10

30-08-10

hingga

03-09-10

5. Kepelbagaian Muris dan Implikasinya kepada Pelaksanaan Kurikulum

 

5.1 Pengubahsuaian pelaksanaan kurikulum berpusat mengambilkira faktor-faktor :

      - kepelbagaian latar belakang dan ciri murid

      - sekolah dan komuniti

- Menganalisis bentuk hubungan sekolah dan komuniti dan kesannya kepada pembangunan pendidikan dan komuniti

 

1

31-08-10

 (Selasa)

Cuti Hari Kemerdekaan

Minggu 11

06-09-10

hingga

10-09-10

 

CUTI ANTARA SEMESTER

(1 MINGGU)

Minggu 12

13-09-10

hingga

17-09-10

6. Permuafakatan Komuniti dan Sekolah

 

6.1 Konsep , rasional dan kepentingan komuniti dan sekolah

- Memahami komuniti sebagai asset penting pendidikan

- Menjelaskan pelbagai strategi membina permuafakatan sekolah dan komuniti

1

13-09-10

(Isnin)

Cuti Hari Raya Puasa

Minggu 13

20-09-10

hingga

24-09-10

6. Permuafakatan Komuniti dan Sekolah

 

6.2 Hubungan Timbal Balik Antara Sekolah dan Komuniti

- Menganalisis pelbagai faktor kepelbagaian murid dan kepentingan menyesuaikan pelaksanaan kurikulum berpusat bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai

1

 

Minggu 14

27-09-10

hingga

01-10-10

7. Pendidikan dan Pembangunan Insan

 

7.1 Pembangunan Insan Seimbang

7.2 Pembangunan Sumber Manusia

- Menjelaskan kepentingan rancangan pendidikan yang komprehensif dan bersepadu dalam pembangunan insane yang seimbang

1

 

Minggu 15

04-10-10

hingga

08-10-10

8. Globalisasi dan Cabaran Pendidikan

 

8.1 Implikasi globalisasi ke atas peluang pendidikan, mod pembelajaran, pekerjaan dan penjanaan ilmu

- Memahami peranan pendidikan dalam pembangunan sumber manusia sejajar dengan keperluan dan wawasan negara

 

1

 

Minggu 16

11-10-10

hingga

15-10-10

8. Globalisasi dan Cabaran Pendidikan

 

8.2 Cabaran globalisasi kepada dunia pendidikan

- Menganakisis globalisasi dan kesannya ke atas pendidikan serta cabaran-cabarannya

1

 

Minggu 17

18-10-10

hingga

22-10-10

Ulangkaji

Ulangkaji

1

 

 

Catatan : Rancangan Ini Adalah Tertakluk Kepada Pindaan

  

1.  Rumuskan konsep Pendidikan menurut pendapat tokoh pendidikan dalam dan luar negara

- Jelaskan sejarah pendidikan negara sebelum, pra, selepas merdeka.

 - Analisis matlamat dan objektif Pendidikan dalam pembangunan Insan negara.

 

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPG) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

 - Rumuskan Konsep FPK dan FPG
 - Implikasi FPK dan FPG kepada pendidikan negara.
 - Jelaskan rasional dan unsur utama dalam FPK dan FPG
 - Analisis unsur utama dan implikasi FPK dan FPG dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan ketrampilan dan jati diri murid dan guru.

3. Guru sebagai satu Profesion
- Jelaskan konsep keguruan sebagai satu profesion
- Jelaskan konsep Kod etika perguruan Malaysia dan kepentingannya.
- Analisis unsur kod etika perguruan Malaysia dan implikasi kepada akauntabiliti guru.
- Mengkaji dan membincangkan ciri-ciri dan kualiti seorang guru yg profesional.

- Jelaskan ciri-ciri dan kualiti guru yg profesional

TRENDA DAN ISU-ISU PENDIDIKAN

4. Pendemokrasian Pendidikan
- Konsep pendemokrasian pendidikan
- Kesaksamaan pendidikan
-murid daripada keluarga kurang beruntung, murid istimewa, jantina, kelas bercantum, sekolah pendalaman dan kurang enrolmen.

5. Pendidikan wajib untuk semua

- Jelaskan Pendidikan wajib untuk semua (Akta Pendidikan 1996)

- Jelaskan Implikasi pelaksanaan pendidikan wajib melalui Akta Pendidikan 1996.

6. Kepelbagaian Murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum.
- Pengubahsuaian pelaksanaan kurikulum berpusat mengambilkira faktor-faktor :
- Kepelbagaian Latar belakang dan ciri murid.
- Sekolah dan komuniti.

7. Permuafakatan Komuniti dan sekolah
- Konsep, rasional dan kepentingan komuniti dan sekolah.

- Hubungan timbal balik antara sekolah dan komuniti.
- Jelaskan Strategi membina permuafakatan sekolah dan komuniti.

8. Pendidikan dan pembangunan manusia
- Pembangunan insan seimbang
- Pembangunan sumber manusia
- Terangkan peranan pendidikan dalam pembangunan sumber manusia sejajar dengan keperluan dan wawasan negara.

-Jelaskan kepentingan rancangan pendidikan yg komprehensif dan bersepadu dalam pembangunan insan yg seimbang.


9. Globalisasi dan cabaran pendidikan
- Konsep globalisasi.
- Hubungan globalisasi dengan kepentingan
- Berikan contoh-contoh globalisasi dan kesan baik dan buruk terhadap manusia.

10. Globalisasi dan cabaran pendidikan
- Implikasi globalisasi ke atas peluang pendidikan, mod pembelajaran, pekerjaan dan
penjanaan ilmu.
- Cabaran globalisasi kepada dunia pendidikan.
- Analisis globalisasi dan kesannya ke atas pendidikan serta cabaran-cabarannya.
Peraturan;
1. Pembentangan hendaklah menggunakan power point dan handout disediakan kepada setiap kumpulan.

Penilaian


1.
Kerja Kursus : 70%
2. Pembentangan : 20 %
3. Sikap dan Sahsiah : 10%

BUKU CADANGAN RUJUKAN


1. Falsafah dan konsep Pendidikan pengarang Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa
2.
Teacher Education: Interface between practices and policies : The Malaysian Experience pengarang Ratnavadiel.
3. Pengajian Sosiologi dalam pendidikan pengarang Aini Hasan
4.
Curriculum foundations principles and issues pengarang Omstein
5.
Quality in Teaching pengarang Carr
6. Pengantar Teras Pendidikan pengarang Mok Soon Sang

7.  Tajip dan Pengantar

 

 

                                  Catatan : Rancangan Ini Adalah Tertakluk Kepada Pindaan

 

Dibina pada Julai 10 dan dikemaskini pada 09/06/2010 02:08 AM oleh Pengendali@2006