Make your own free website on Tripod.com
Borang Item Objektif
 

Borang Item Objektif

Mata Pelajaran :

 

Konstruk

Tajuk

Aras Kesukaran

Klasifikasi Item

Kunci Jawapan

Nama Pembina

 

 

R / S / T

Recall / Thinking/ Skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keakuran

Ketepatan dan Kejelasan

Kesesuaian

Kurikulum

Spesifikasi

Peluang

Konstruk

Tajuk

Jelas

Aras Kesukaran

Penting

Adil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Borang Spesifikasi Pembinaan Item Objektif

Sumber : Lembaga Peperiksaan Malaysia (2004) Konsep Asas Pentaksiran Dalam Pendidikan, Bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Sektor Pembinaan dan Pengeluaran  Ujian,

 Lembaga Peperiksaan Malaysia 2004