Make your own free website on Tripod.com
 

Gred baru SPM 2010

PANDUAN PENGIRAAN NILAI WAJARAN (UNIT) BAGI PENENTUAN SYARAT –SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2010

______________________________________________________________________

 

Melalui Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 9 September 2009, kerajaan telah bersetuju supaya Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan sistem penggredan baru SPM mulai tahun peperiksaan 2009. Perubahan ini melibatkan penambahan gred A+ yang lebih tinggi daripada gred tertinggi sedia ada 1A. Gred-gred lain diubah seperti jadual berikut.

Gred Sedia Ada

Gred Baru

 

A+

1A

A

2A

A-

3B

B+

4B

B

5C

C+

6C

C

7D

D

8E

E

9G

G

 

Jadual 1 : Perbezaan Gred Sedia Ada dan Gred Baru

 

Berdasarkan persetujuan yang telah dicapai dalam Mesyuarat Bagi Membincangkan Kesan Perubahan Penggredan SPM Kepada Proses Pengiraan Syarat Kemasukan Ke Program Matrikulasi, Tingkatan Enam Bawah dan Kursus Perguruan Lepasan SPM pada 3 Feb 2010, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian telah mengambil keputusan untuk menetapkan wajaran yang akan digunakan di dalam pemilihan murid ke Tingkatan Enam Bawah bagi Tahun 2010 disesuaikan dengan gred dalam SPM mulai Tahun 2009 tanpa melibatkan pengubahsuaian dalam Sistem Online Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam Bawah.

 

Gred Sedia Ada

Gred Baru

Nilai Mata Gred

1A

A+ dan A

1

2A

A-

2

3B

B+

3

4B

B

4

5C

C+

5

6C

C

6

7D

D

7

8E

E

8

9G

G

9

 

Jadual 2: Pemilihan murid ke Tingkatan Enam Bawah 2010 Menggunakan Nilai Mata Gred